De veranderingen rondom een uitvaart regelen

Uitvaart regelen

Welke veranderingen zijn er rondom een uitvaart

De tijd dat een uitvaart een formele gebeurtenis was, is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Waren het eerst de uitvaartonderneming/begrafenisondernemers en de kerk die het beeld bepaalden, nu is het vaak de familie en vrienden die het geheel een informeel karakter geven. En steeds meer mensen ervaren dit als een eigen en fijne manier van afscheid nemen.
De gehele uitvaartbranche is aan het veranderen. Zelf een uitvaart regelen? Zo is het zelfs mogelijk om een afscheidsdienst te organiseren bijvoorbeeld op het strand of  op een eigen locatie. En als men gezamelijk naar de laatste rustplaats of crematie wilt gaan dan kan dat middels een uitvaartbus. Familie en verdere nabestaanden kunnen dan tesamen met de grafkist van de overledene de laatste rit gezamenlijk meebeleven.

Maak je uitvaart wens kenbaar

De meeste Nederlanders hebben  hun wensen voor een uitvaart sterk veranderd. Dat een informele uitvaart aan populariteit wint staat vast, echter er zijn nog al wat regionale verschillen als ook in leeftijd. Een goed voorbeeld hiervan is dat men in de noordelijke provincies veelal kiest voor de traditionele kop koffie terwijl elders men graag na afloop van de plechtigheid een biertje of wijntje drinkt als proost op het leven. Wensen uitvaart? Zelf uitvaart regelen? Maak ze bekend bij uw dierbare.

Crematie

Het overgrote deel van de bevolking wil graag gecremeerd worden. De lagere kosten zijn hier debet aan. Ook wil men de nabestaanden hiermee ontzorgen wat betreft het onderhoud van een graf. Ook hierbij zie je nogal wat regionale verschillen. Van alle jongeren kiest de overgrote meerderheid voor een crematie terwijl er van de ouderen nog minder als de helft hiervoor kiest.

Door het informele karakter verdwijnen vaak ook de vaste tradities en rituelen bij een uitvaart. Zo ging men vroeger zwart gekleed en was er rouwmuziek nu zie je daarintegen foto-slideshows of wordt de favoriete muziek ten gehore gebracht. Tevens maakt men dan een livestream voor  de nabestaanden in het buitenland. Ook een fotograaf tijdens de uitvaart wordt niet meer als vreemd ervaren. Tijdens een crematie dienst kan men soms vragen om de kist open te laten echter het merendeel van de bevolking wenst toch graag een gesloten kist.

Wat doe je met de as van uw dierbare

Vroeger werd de as van een overledene alleen in een urn gedaan en geplaatst in een columbarium of werd uitgestrooid. Het uitstrooien van de as gebeurt nu niet alleen meer op een daarvoor bestemd strooiveld. Tegenwoordig kun je het uitstrooien vanuit een vliegtuig, ballon, op zee of zijn of haar favoriete plekje in het bos. Vraag bij de gemeente na wat je wel of niet mag, dit kan per gemeente verschillen. In Nederland zijn er veel mogelijkheden waar de as uitgestrooid mag worden. De as wordt eerst vier tot 6 weken bewaard in het crematorium in een afgesloten ruimte. Dit moet volgens de Wet op de Lijkbezorging en in deze weken is het voor niemand toegankelijk. Een andere mogelijkheid kan zijn om gedeelte van de as van de dierbare te verwerken in een sieraad zodat u het altijd bij u kunt hebben. Neem in de 4 tot 6 weken uw tijd voor het kiezen van een urn omdat het toch een emotionele beslissing is.  Tegenwoordig kiest men steeds vaker voor  een mini urn of kleine urn. Wanneer een dierbare komt te overlijden, is het mogelijk om meerdere nabestaanden een deel van het as te laten bewaren. Bekijk hier onze urnenpagina.

Wet op lijkbezorging

Ook de uitvaartbranche is onderhevig aan veranderingen. Zo gaan er stemmen op om de Wet op lijkbezorging die dateert uit 1991 aan te passen.  Door de velerlei aan culturen in Nederland dienen enkele regels mogelijk aangepast te worden. Soms wil men iemand eerder na het overlijden laten begraven of cremeren, echter momenteel dient daar nog een vergunning voor aangevraagd te worden. Ook bijvoorbeeld in nieuwe technieken zal de wet gewijzigd moeten worden. Naast begraven en cremeren is het mogelijk een lichaam te resomeren. Hierbij wordt het lichaam enkele uren ondergedompeld is kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 graden.

Uitvaartverzekering wat zijn de mogelijkheden

De uitvaartbranche is de laatste jaren zelf behoorlijk in beweging. Met alle veranderingen en wensen zou u zich ook af moeten vragen of u nog wel voldoende verzekerd bent. Heeft u bijvoorbeeld een natura uitvaartverzekering dan heeft u zich verzekerd tegen de kosten voor de diensten en producten van uw uitvaart.  Echter de kosten kunnen behoorlijk oplopen. Dit komt meestal door de vele mogelijkheden waaruit men tegenwoordig kan kiezen. Geen koffie met cake maar een uitgebreide catering. Of als u toch meer rouwkaarten nodig heeft of de keuze voor een specifieke grafkist. Door goed over uw uitvaartverzekering na te denken bespaart u de nabestaanden veel onverwachte kosten. Het overlijden kan soms geheel onverwacht zijn en de nabestaanden worden dan overvallen door emoties. En juist in die moeilijke tijd moeten een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden. U kunt het bijvoorbeeld gemakkelijker maken, om uw wensen rondom uitvaart regelen kenbaar te maken.

Vaak zie je dat uitvaartondernemers bij nabestaanden komen die helemaal niet weten wat de uitvaartwensen van de overledene zijn. En indien de nabestaanden verschillen van mening omtrent de uitvaart geeft dat onnodige stress. Daarom is het  verstandig om je wensen (uitvaart regelen) hieromtrent op een juist moment met je naasten te bespreken en stel ze op de hoogte van het hebben van een uitvaartverzekering. Mocht u toch een uitvaartverzekering hebben afgesloten en u wilt zelf een uitvaartondernemer kiezen, waar u meer gevoel bij heeft, dan kan dat. U bent dus niet verplicht, om de uitvaart uit te laten voeren, waar u bent verzekerd. Geef het wel aan bij de begrafenisondernemer/uitvaartondernemer, of vraag het desnoods eerst.

Zelf regelen van een grafkist en/of urn

Steeds meer wordt er online via internet gezocht en online besteld. Mensen die zelf hun eigen uitvaart willen regelen. Als men bijvoorbeeld te horen heeft  gekregen ongeneeslijk ziek zijn gaat men soms al opzoeken wat de mogelijkheden allemaal zijn om de uitvaart geheel naar eigen hand te zetten. In alle rust, in eigen vertrouwde omgeving. Wensen voor uitvaart? maak ze bekend bij uw dierbare. Mocht het te emotioneel worden, kunnen andere u ook helpen.

Wij Nederlanders staan ook bekend om de prijzen naast elkaar te leggen. Online kopen is vaak voordeliger. Een grafkist online kopen kan soms al voor bijna de helft van de regulier prijs welke door de uitvaartondernemingen gehanteerd worden. Voel u vrij om zelf een grafkist en/of urn te regelen.

Hierbij onze grafkistenpagina met als boodschap “ kwaliteit voor een eerlijke prijs”. Indien u bij www.grafkist-urn.nl een grafkist of urn online besteld via onze webshop geldt het volgende:

  • Grafkist vandaag besteld, morgen op gewenst adres
  • Urnen vandaag besteld, binnen 3 werkdagen in huis
  • Snelle levering
  • Eerlijke prijzen
  • Bij vragen kunt u altijd bellen, of contact formulier invullen met uw vraag.
0